Tipinių dokumentų sąrašas

KLIENTO (PARDAVĖJO) PATEIKIAMI DOKUMENTAI:

  • paskutinių pasibaigusių finansinių metų finansinės ataskaitos (balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos, ir ne senesnės nei 90 d. finansinės ataskaitos)
  • sutarties kopija, kuria remiantis dirbama su pirkėju
  • sąskaita – faktūra bei lydintys dokumentai (aktas, važtaraštis ir pan.)
  • kontaktiniai duomenys (vadovo ir buhalterio)
  • kiti dokumentai pagal atskirą pareikalavimą (informacija apie akcininkus, gautinų ir mokėtinų sumų pašifravimai, sąskaitos išrašas kt.)

INFORMACIJA, SUSIJUSI SU KLIENTO PREKIŲ AR PASLAUGŲ PIRKĖJU:

  • pirkėjo rekvizitai, kad galėtume įvertinti jo riziką
  • už pirkimą atsakingo asmens, vadovo ir buhalterio kontaktiniai duomenys

SME Finance – spartesniam Jūsų verslo augimui!